dimarts, 28 de setembre de 2010

COMComunicar

 

El Servei de Llengües i Terminologia de la UPC Interessant eina de lliure acces per a millorar les habilitats comunicatives o aprendre a avaluar-les.

COMComunicar permet identificar els elements clau de l’exposició oral eficaç i personalitzar una proposta de rúbrica. A més, proporciona recomanacions per donar feedback a l'estudiantat.

COMComunicar