Passa al contingut principal

Chief Executive Officer

Target Start Date

01 November 2010

Position Description


This CEO post has a standard role of setting strategies, managing budgets, operations, marketing, creation of company culture and human resources. The CEO reports to the board of directors

Company Description


The company manages a leading science park in the GCC (Gulf Cooperation Council) region. Being a newly formed company, it is expected to start small and grow as more projects, partnerships and funds are secured. The company is responsible for managing investments in both real-estate and intellectual properties. It has VC-related activities and technology development/transfer roles. It is associated with a leading research university and the company will be the investment arm of the university.

CEO Job Requirements


· A Visionary Leader with proven track record of leadership and deep industry knowledge
· A degree in a relevant field and MBA with emphasis in Marketing and Finance
· Minimum of 10 years experience in business development
· Well established relationships across his/her industry, and the ability to attract a core team of executives to the organization
· A degree in a relevant area
· Knowledge and respect of local and regional culture
· Past success in an executive level leadership capacity with a research park (preferably current or former CEO or President)
· Track record in recruiting anchor companies in a research parks
· Proven experience and success in public/media relations, sales and marketing and public private partnership
· High level of expertise in developing, expanding and improving relationships with numerous external organizations and stakeholders (both public and private) to further the Partnership’s mission
· Proven ability to attract, retain, and develop excellent staff
· Solid financial acumen, with experience in developing and managing budgets
· Superior interpersonal skills
· Politically astute
· Leader with high integrity, credibility and ethics
· Driven to achieve a high level of success, not satisfied with status quo
· Be able to interact nationally and internationally (Bi-lingual(English & Arabic) is preferable)

Package


The post has an attractive package based on qualifications and experience. However, package terms and conditions will be discussed during the application process.

Applying

CEOs interested in submitting a résumé for this position may do so via e-mail to:rbashiri@gmail.com
Application deadline
30-9-2010

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…