Passa al contingut principal

Ingeniero de Procesos Eléctrico para ALSTOM-ECOTÈCNIA

 

ecotecnia alstom

Funcions a desenvolupar

Es responsable de la industrialización de los componentes eléctricos de los aerogeneradores. De acuerdo con las estrategias del plan 3 años de Alstom-Ecotècnia, sus misiones permiten conseguir los objetivos VCPE (Volumen, Coste, Plataforma, EHS).
En paralelo, dará soporte a los departamentos de compras, producción, instalación de parques, mantenimiento, calidad.


Los componentes eléctricos del alcance del perfil:
o Generador
o Transformador


Es miembro de los equipos multidisciplinares siguientes :
- Project Team SET ( Simultaneous Engineering Team )
- Equipo de trabajo : compras, calidad, aprovisionamiento, I+D, planificación, instalación, mantenimiento
- Equipo de trabajo reducción de coste
- Equipo de trabajo mejora continua
Funciones:
 Responsable de la homologación del producto (componentes de todas las plataformas de aerogeneradores). Homologación de prototipos.
 Responsable de mejorar los tiempos de homologación de acuerdo a la criticidad del componente y liderar el análisis de riesgo asociado.
 Responsable definición y cumplimiento de: Especificación Técnica de Suministro y el Plan de Calidad de acuerdo con requerimientos de diseño y normativas, mercados y procesos críticos.
 Participar en nuevos desarrollos de acuerdo al concepto: Design to manufacturing
 Participación en la definición de las estrategias de compras Europa/USA/Asia
 Responsable de proyectos de mejora: procesos, producto, coste basado en el conocimiento de los procesos
 Análisis de mercado y selección de proveedores. Soporte para la preselección y evaluación de proveedores (auditorias de proceso)
 Definición de desgloses de costes y costes objetivos
 Participación en los proyectos de reducción de coste
 Resolución de no-conformidades durante lanzamiento de nuevos componentes
 Soporte a otros departamentos : calidad, mantenimiento, instalación, compras
 Capitalizar conocimientos de tecnologías, proveedores, procesos y mercados.

Empresa

Sector: Elèctric

Abast de la empresa: Internacional
Tamany de la empresa: 50-500 empleats

Requeriments

Titulacions
Enginyeria Tècnica Industrial. Especialitat Electricitat
Qualsevol Enginyeria Industrial
Qualsevol Enginyeria Tècnica Industrial
Idiomes
anglès amb nivell superior
castellà amb nivell superior

Capacitats
Autoconfiança
Compromís organitzacional
Comunicació
Impacte i influència
Iniciativa
Orientació a objectius
Orientació estratègica
Planificació
Presa de decisions
Recerca d'informació
Treball en equip i cooperació

Coneixements Tècnics
- Producto :
o Experiencia en máquinas electromecánicas
o Experiencia en máquinas eléctricas rotativas: generadores
o Experiencia en máquinas eléctricas: generadores y transformadores
- Proceso :
o Lean manufacturing, Overall Equipment Efficiency (OEE), Control estadístico del proceso
o Coste de material, coste de mano de obra, coste de fabricación
o Planificación avanzada de la calidad, AMFE, Plan de control, Diagramas de flujos
o Herramientas de calidad : PDCA, 8D, ISO 9000, Auditoria de proceso y sistema
o Metodología de resolución de problemas de calidad
Altres Requeriments
Experiencia : - Experiencia 3/5 años en procesos de fabricación, validación de prototipos, controles de calidad de generadores y transformadores /Gestión de proyectos) - Experiencia en trato con proveedores o clientes de alto nivel. - Sector : Energía, Fabricante de material eléctrico - Ámbito global, internacional
Experiència laboral: 36 mesos

Condicions Ofertades

Data incorporació: 01-05-2010
Població de treball: Barcelona

Mobilitat: Cap

Jornada Laboral: Complerta

Tipus de Contracte: Indefinit
Durada del Contracte: Indefinit

Possibilitats de Promoció:
Restribució: Mes de 30.050 €

Altres condicions: Imprescindible disponibilidad para viajar a nivel internacional.

Dades de Contacte

Enviar cv indicant referència 100401 (ALSTOM-ECOTÈCNIA) a juli.boned@upc.edu

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

2019 IOT Solutions World Congress

IOT Solutions World Congress és el major esdeveniment IoT (Internet de les coses) del món per inspirar-se amb noves idees, solucions i persones. Un esdeveniment únic dedicat exclusivament a unir proveïdors d'IoT amb la indústria per ajudar a aquests últims a augmentar la productivitat a través d'aquesta tecnologia pertorbadora. Des de la seva primera edició el 2015, l’esdeveniment s’ha convertit en el referent mundial per a la IoT industrial i la reunió anual per als agents de la indústria per establir noves associacions.

Quan: 29.10.2019 - 31.10.2019
On: Fira Barcelona Gran Via, L'Hospitalet de Llobregat

A Biocat disposen de codis de descompte per tots els que vulgueu assistir a l'esdeveniment:

Més informació


Brokerage Event a l'IoT Solutions World Congress 2019

Participa en el brokerage de l'IoT Solutions World Congress 2019, l’esdeveniment mundial focalitzat en tecnologies IoT, AI i Blockchain que estan revolucionant les empreses, els seus negocis i el mercat global.

L’IoT Solutions World Congress 2019 atrau les empreses i als experts internacionals més destacats del sector per a oferir les darreres aplicacions de l'IoT, AI i Blockchain a la indústria, i per a debatre sobre com la convergència d’aquestes tecnologies transformarà l'economia mundial en els pròxims anys.

Les empreses participants en aquest brokerage tindreu l'oportunitat de realitzar reunions individuals de 20 minuts preacordades amb organitzacions d'arreu del món per presentar els vostres productes, serveis o tecnologies.

Quan: Del 29 al 31 d'octubre del 2019
On: Fira Barcelona - Recinte Gran Via. Av. Joan Carles I, 64. 08908 Hospitalet de Llobregat, l'

Més informació