Passa al contingut principal

La carta de presentació

 

La carta de presentació (o potser hauríem de parlar de mail) és el document que acompanya el cv. El currículum ve a ser una mena de catàleg i la carta és el primer intent per fer veure al potencial contractador el interès que té el candidat. En aquest sentit considero interessant fer l’esforç sempre d’escriure unes ratlles.

 

Penso que no és poden fer models ja que és un document molt personal i cal trobar el to i les paraules que ens facin sentir còmodes parlant de nosaltres mateixos.

 

Si que podem definir una estructura i prenent-la com a exemple escriure el nostre model que desprès anirem ajustant a les diferents candidatures.

Aquest document té tres parts:

  • 1 Motiu del contacte
  • 2 Exposició dels arguments de venda i motivacions
  • 3 Tancament

1 Motiu del contacte

Aquest apartat és pot estandaritzar bastant i bàsicament hi ha dos motius per a escriure aquest document.

  1. Respondre a una oferta. Cal que especifiquem quin lloc de treball és volia cobrir, on l’hem vist i en quina data. pot ser que l’empresa tingui més d’un procés en marxa i en tot cas sempre els hi interessa saber quin mitjà ha estat més efectiu per cercar candidats. Estalvieu-li feina al seleccionador
  2. Presentar una candidatura espontània. En aquest penso que cal ser concret i si cal indicar quin tipus de posicions ens interessen

2 Exposició dels arguments de venda i motivacions

Aquest és l’apartat més important del document. Cal fer veure a l’empresa tot el que li podem aportar. No és tracta de repetir informació que ja hi és al cv.

  1. Centrar el discurs en els punts forts. No cal que d’entrada exposem els punts febles
  2. Ajudar a interpretar la lectura del cv en el sentit que ens interessi. Per exemple, una persona amb experiències curtes en diferents sectors o àmbits de l’empresa pot intentar que la seva trajectòria es vegi com com a coneixement de diferents sectors o de diferents àrees de l’empresa.
  3. Ens pot servir per explicar alguns punts que considerem rellevants per a l’empresa i que al cv nomes apareguin esquemàticament.

En aquest bloc cal que expliquem per quin motiu ens ha resultat interessant aquella oferta de treball o aquella empresa. Com més puguem concretar més creïble resultarà. Hi haurà ocasions en que els arguments ens sortiran sols perquè l’oferta o l’empresa ens resulten atractives. Quan no sigui així no hem d’intentar aparentar que és la oportunitat de la nostra vida, però si pensar que ens ha portat a respondre a l’oferta o dirigir-nos a l’empresa. Cal tenir en compte que les motivacions poden acabar de decantar la balança en favor d’un candidat.

3 Tancament

Per acabar cal utilitzar alguna formula de cortesia i sobretot intentar que no sigui un tancament.

Si hem respost a una oferta, ara és el seleccionador qui ha d’actuar, per tant el que podem fer nosaltres és mostrar la nostra predisposició a mantenir una entrevista, participar en el procés de selecció o ampliar la informació que necessitin. Si es tracta d’una candidatura espontània podem fer el mateix o podem ser una mica més agosarats. Si ens interessa especialment podem avisar que serem nosaltres qui properament contactarem amb ells. Això no ho fan gaires candidats, però pot ser un indicador de que realment ens interessa l’empresa i que som unes persones decidides.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Oferta pública 24/01/2020

1 plaça d'Expert en manufactura additiva / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)

1 plaça d'Assistent de recerca a l'Smart Nano-Bio-Devices Group / Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

1 plaça d'Investigador del projecte Avaluar les tecnologies IoT / Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

1 plaça d'Investigador d'Aqüicultura Digital Oberta (ADO) / Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Oferta pública 23/01/2020

1 plaça d'Investigador de fusió o enginyer de recerca RIS3CAT (RRE23) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça de Tècnic informàtic /  Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

1 plaça d'Oficial de polítiques i projectes EU-LIFE / Centre de Regulació Genòmica (CRG)

Borsa de treball de places de Secretari interventor / Ajuntament de Castelló de Farfanya