Passa al contingut principal

Recursos

Mercat de treball 1. El futuro laboral del sector Health & Pharma
 2. El futuro laboral del sector Tecnología
 3. El futuro laboral del sector Retail
 4. El futuro del empleo en el sector de la automoción
 5. Estudi: Prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 i transició energètica de Catalunya.
 6. Informe: Sostenibilidad medioambiental con empleo
 7. Guía Hays del Mercado Laboral 2019
 8. Informe Asebio (biotecnologia) 2018
 9. The Future of Jobs Report 2018
 10. Estudio de Tendencias de Capital Humano 2019 de Deloitte
 11. Memòria d’activitats de Biocat 2018
 12. La intel·ligència artificial a Catalunya (2019)
 13. Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019
 14. Vídeo: Les oportunitats laborals del sector marítim
 15. Tendències d’ecoinnovació en el sector logístic
 16. Informe d'Acció: La ciberseguretat a Catalunya
 17. Els perfils professionals de les enginyeres i els enginyers de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 2018
 18. Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2017
 19. Les dones en el sector industrial a Catalunya (2018)
 20. Estudi: Alimentació i begudes a Catalunya (2018)
 21. Catàleg de startups amb més projecció de Catalunya - Fòrum d'Inversió 2018
 22. La bioeconomia a Catalunya (2018)
 23. Diana de tendències tecnològiques 2018
 24. La fotònica a Catalunya 2018
 25. Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017
 26. La inversió estrangera a Catalunya 2017
 27. Railway Directory 2018. Directori global d'empreses sector ferroviari.
 28. Mapa i anàlisi de la Indústria 4.0 a Catalunya d'acció
 29. Guia Jove Cooperació i Solidaritat (Voluntariat i treball)
 30. Bond Spain Cluster (Identifica els principals clústers espanyols d’empreses innovadores en diversos sectors digitals i industrials)
 31. Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018
 32. El sector dels videojocs a Catalunya (2018)
 33. Estudi d’empreses estrangeres a Catalunya (2018)
 34. El blockchain a Catalunya (2018)
 35. El sector químic a Catalunya (2018)
 36. El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya (2018)

Borses de treball 1. Borsa de treball UPC


Agregadors d'ofertes 1. Indeed
 2. Simply Hired
 3. Trovit
 4. Jooble
Oferta pública 1. CIDO
 2. Com estar informat de l'oferta pública de treball amb CIDO


Consultories de selecció 1. HR Consultancy. 
 2. Page Group. 
 3. Robert Walters
 4. Euromanager
 5. Ray Human Capital
 6. Antal
 7. Catenon
 8. Konsac
 9. Alexander Hughes
 10. Hudson
 11. Hays
Centres de recerca 1. i2cat
 2. Institute of Chemical Research of Catalonia


Mobilitat internacional

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…