dimarts, 2 de juliol de 2019

Beques de formació INTA 'Esteban Terradas'

L'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial "Esteban Terradas" convoca 21 beques de formació, en les àrees de coneixement del INTA, destinades a persones que es trobin en possessió del títol de graduat, llicenciat, enginyer, o equivalents, sempre que hagin acabat els seus estudis i sol·licitat el títol corresponent, en els quatre anys anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds en aquesta convocatòria.

Termini per sol·licitar 09/07/2019

Més informació