dilluns, 1 d’abril de 2019

Oferta pública 01/04/20191 plaça de Tècnic d'arbrat / Ajuntament de Terrassa

1 plaça de Diplomat enginyer tècnic agrícola / Generalitat de Catalunya - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

1 plaça de Professor lector / ajudant doctor de l'Àrea de Coneixement: Tecnologia d'Aliments (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària) / Universitat de Lleida

1 plaça d'Enginyer tècnic industrial del Programa de Servei d'Atenció Tècnica als ajuntaments de la comarca (SAT) / Consell Comarcal de l'Alt Empordà


88 plazas de Ingeniero AeronáuticoMinisterio de fomento

41 plazas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos / Ministerio de Fomento