Passa al contingut principal

Oferta pública 05/03/2019


1 plaça de Tècnic del projecte PECT BCN Smart Rural / Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)

1 plaça de Tècnic mitjà de mobilitat / Ajuntament de Granollers

3 plazas de Arquitecto Técnico / Diputación Provincial de Alacant

12 plazas de TITULADOS DE ESCUELAS TÉCNICAS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO (Especialidad Operaciones Aéreas) / Ministerio de Fomento

1 plaza de Técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación / UNIVERSIDAD DE VALENCIA

43 plazas de CIENTÍFICOS TITULARES DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

74 plazas de PROFESORES DE INVESTIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

208 plazas de INVESTIGADORES CIENTÍFICOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN - OPIS / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Bolsa de empleo de Ingeniería técnica o superior, grado o licenciatura en Informática o Telecomunicaciones, grado en Videojuegos, máster en Tecnologías Geoespacials o máster en Sistemas de Información Geográfica o máster en Sistemas Inteligentes / UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

18 plazas de TITULADOS SUPERIORES DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL MINISTERIO INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO (PROPIEDAD INDUSTRIAL) / Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

2 plazas de Arquitecto TécnicoDiputación Provincial de Cáceres

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

Oferta pública 17/09/2019

1 plaça de Tècnic de serveis territorials / Ajuntament de Barberà del Vallès

1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola / Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

1 plaça d'Enginyer tècnic / Consell Comarcal del Moianès

1 plaça de Gestor del seguiment de projectes TIC / Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya