dilluns, 14 de gener de 2019

SDG Challenge

Oberta la inscripció per a grups d'estudiants per  participar al SDG Challenge.

Aquest és un concurs internacional al qual els diversos equips poden presentar "projectes innovadors /idees" que incorporin tecnologia per solucionar algun dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Els grups escollits seran convidats a assistir a 4 Years from Now (4YFN) on tindran un espai d'exhibició, podran assistir a tots els esdeveniments i on el 27 de febrer tindran l'oportunitat de presentar el seu projecte davant d'inversors, start-ups, corporacions i altres figures claus de la comunitat internacional d'emprenedoria.

La data màxima per fer les inscripcions dels grups és el 21 de gener de 2019.

Més informació