dijous, 4 d’octubre de 2018

Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals. Línia Capitalcoop

Aquesta subvenció té per objecte incentivar la capitalització d'empreses cooperatives i societats laborals.

S'estableixen dues línies de subvenció:

  • Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada.
  • Línia 2: Interessos de préstec per l'aportació monetària de capital social no remunerada.


Una mateixa persona física o jurídica, pot presentar, de forma simultània, una única sol·licitud que inclourà les dues línies de subvenció.

Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d'estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i estar donades d'alta d'activitat.

Més informació