dimecres, 10 d’octubre de 2018

European Digital Skills Awards 2018

Els European Digital Skills Awards 2018 que s'organitzen amb el suport de la Coalició d'Habilitats Digitals i Ocupació, reconeixeran iniciatives que hagin millorat les competències digitals dels europeus a l'escola, en el treball, per a especialistes en TIC, per a dones i a la societat en general. 

Els projectes guanyadors seran seleccionats en les següents cinc categories: 

  • Competències digitals per a tothom: desenvolupar habilitats digitals que permetin a tots els ciutadans participar activament en la nostra societat digital. 
  • Competències digitals per a mà d'obra: desenvolupar habilitats digitals per a l'economia digital, com ara treballadors i empleats que treballen en assessorament i orientació professional. 
  • Competències digitals per als professionals de les TIC: desenvolupar habilitats digitals d'alt nivell per als professionals de les TIC en tots els sectors de la indústria. 
  • Competències digitals en l'educació: transformar l'ensenyament i l'aprenentatge de les habilitats digitals en una perspectiva d'aprenentatge permanent, inclosa la formació dels professors. 
  • Competències digitals per a dones i nenes: prendre accions per desenvolupar habilitats digitals per a dones i nenes.


Termini 21/10/2018

Més informació