Passa al contingut principal

Oferta pública 12/09/2018


Borsa de treball de places de Tècnic superior en informàtica (ampliació) / Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal d'Informàtica

Borsa de treball de places de Tècnic mitjà en informàtica (ampliació) / Ajuntament de Barcelona - Institut Municipal d'Informàtica

1 plaça d'Enginyer tècnic / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

1 Plaza para Ingeniero en Telecomunicación  / Excmo. Cabildo Insular de la Palma.

2 Plazas de Técnico de Medioambiente / Cabildo Insular de Fuerteventura.

1 Plaza de INVESTIGADOR / UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.

1 Plaza de INVESTIGADOR / UNIVERSIDAD DE VALENCIA

1 Plaza de DOCTOR ( FC3 ) / CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN.

Bolsa de empleo de INVESTIGADOR (grado en Ingeniería Química) / UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.

1 Plaza de INVESTIGADOR para Grado en Ingeniería Química /  UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 

1 Plaza de Técnico/a superior de apoyo a la investigación para Grado en Biotecnología / UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

1 Plaza de DOCTOR ( FC3 ) para Doctor en automática y robótica, doctor en matemáticas, doctor en informática / CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE ROBOTICA E INFORMATICA INDUSTRIAL. 

Bolsa de empleo de INVESTIGADOR (colaborador) / UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. 

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR (Ingeniero Informático) / INSTITUTO AS- TROFÍSICO DE CANARIAS. IAC..

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR ( FC2 ) para Ingeniería agrónomo / CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA.

1 Plaza de Técnico superior prevención de riesgos laborales / UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA.

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR ( FC3 ) para Ingeniería superior en telecomunicaciones / INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR.

1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR ( Técnico/a superior de apoyo a la investiga- ción ) para Grado en Biotecnología / UNIVERSIDAD DE VA LENCIA.  

1 Plaza de INVESTIGADOR para Grado en Ingeniería Telemática / UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Bolsa de empleo de INVESTIGADOR para Ingeniería Agronómica / UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.

1 Plaza de INVESTIGADOR / UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR ( FC2 ) para Ingeniería en informática / INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN  INTELIGENCIA  ARTIFICIAL. 

1 Plaza de INVESTIGADOR para Grado en Ingeniería Geomática y Topografía / UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

3 Plazas de DOCTOR ( FC3 ) para CONTRATO 1: Doctor en Física CONTRATO 2: Doctor en Matemáticas CONTRATO 3: Doctor en Ingeniería de Comunicaciones / INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR.

1 Plaza de Personal técnico de apoyo a la investigación Licenciado o Graduado en Infor- mática (especialidad Sistemas Físicos) / UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.

1 Plaza de DOCTOR ( FC3 ) para Doctor en matemáticas, físicas, ingeniería informática o ingeniería ambiental / CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR.

Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR para Ingeniería Química / UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.

1 Plaza de INVESTIGADOR NO DOCTOR para Ingeniería Técnica de Obras Públicas / UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

PRACTICO DE PUERTO / Ministerio de Fomento.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…