diumenge, 2 de setembre de 2018

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2017

L'informe anual sobre la indústria a Catalunya s'elabora de d'Acció des del 1993 amb l'objectiu de difondre, de forma àgil i entenedora, els principals esdeveniments de la indústria catalana al llarg de l'any. Aquesta edició també inclou una anàlisi detallada dels 21 sectors més importants.

La indústria (incloent extractives i energètiques) va augmentar en tres dècimes el seu pes dins del conjunt de l’economia catalana l’any 2017 atès que el seu VAB va augmentar més que el total. Alhora, les dades anuals del VAB mostren un quart any de creixement consecutiu amb una taxa del 4,9% interanual, molt per sobre d'Espanya (3,8%) i la zona euro (2,9%).

Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2017