divendres, 17 d’agost de 2018

Estudi: La inversió estrangera a Catalunya 2017

L’estudi La inversió estrangera a Catalunya 2017, elaborat per ACCIÓ, analitza el comportament de la inversió estrangera directa (IED) a Catalunya l’any 2017. Una anàlisi que es combina amb la dels quinquennis 2013-2017 i 2008-2012. Analitzar les dades en períodes amplis permet superar un factor intrínsecament associat a la inversió estrangera com és el de la volatilitat.

La inversió estrangera a Catalunya 2017

Més informació