dimarts, 14 d’agost de 2018

El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya

El sector de la mobilitat ferroviària és un dels motors de l’economia mundial amb un mercat global que s’estima superior als 159.000 milions d’euros. Aquest estudi entén la mobilitat en un sentit ampli, que inclou tant el material rodant i les infraestructures, com l’operació i els serveis que hi estan relacionats: enginyeria, manteniment o senyalització. Es tracta d’un sector amb un abast molt ampli, on hi entren en joc des del ticketing a la construcció, passant per la logística o l’interiorisme.

A Catalunya, hi ha 190 empreses que es poden incloure en aquest sector amb una facturació total de 6.845,4 milions d’euros.

El sector de la mobilitat ferroviària a Catalunya (Elaborat per Acció)