dimarts, 5 de juny de 2018

Beques d’investigació de la Fundació Canon al Japó

La Fundació Canon Europa atorgarà fins a 15 beques a investigadors/es europeus/es i japonesos/es altament qualificats/des de tots els camps d’investigació, sense limitacions ni restriccions. Les persones beneficiàries realitzaran una estada d’investigació al Japó per un període d’entre tres mesos i un any, i tindran la llibertat d’escollir l’entitat d’acollida.
Les beques d’investigació de la Fundació Canon es podran sol·licitar un cop s’arribi a un acord de cooperació i a un pla d’investigació entre l’investigador/a convidat/da i la institució d’acollida. La dotació de les beques variarà entre els 22.500€ i els 27.500€.

Condicions dels sol·licitants:

  • Ser ciutadà/na europeu/a (s’inclourà Israel, Turquia els Balcans i països bàltics)
  • Tenir ciutadania permanent en el país
  • Disposar d’un títol de màster
  • Tindran prioritat els sol·licitants que vagin al Japó per primera vegada


Data límit: 15/09/2018

Més informació