dimarts, 6 de febrer de 2018

Concurs: Medalles ADI,

Poden presentar-se a la convocatòria de les Medalles ADI 2018 tots els joves dissenyadors el Projecte Final dels quals hagi estat aprovat entre el 2016 i el final de la convocatòria actual i que provinguin de qualsevol de les escoles que imparteixen estudis de nivell superior de disseny industrial, de producte o de disciplines afins.

Termini: 19/02

Més informació