dilluns, 3 d’abril de 2017

Llibre Blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2016

Tercera edició de l'estudi sobre la industria del videojoc a l'estat espanyol

Aquest informe estudia el mercat i la indústria del videojoc en el món i les seves previsions de creixement. A més desenvolupa un detallat enfocament de la indústria a Espanya i les seves diferències respecte a altres països. Es fa especial èmfasi en la situació actual del
desenvolupament espanyol, per acabar focalitzant-se en les tendències més innovadores i de futur a què haurem d'adaptar.

Llibre blanc del Desenvolupament Espanyol de Videojocs 2016 (PDF 5,9 MB)