30 April 2016

Ofertes Eures per treballar a països de la Unió Europea

Alemanya (CV i carta de presentació per a Alemanya)
Dinamarca (CV i carta de presentació per a Dinamarca)
França (CV i carta de presentació per a França)
Noruega (Writing a good CV)
Polonia
Regne Unit (CV i carta de presentación per a Regne Unit)
Suecia (CV i carta de presentació per a Suecia)
Post a Comment