divendres, 1 d’abril de 2016

Oferta: Becario/a Desarrollador Front-End

La Fundació CIM...

És una entitat adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) que té com a missió institucional transferir coneixements d'enginyeria i gestió de la tecnologia a les empreses i professionals que busquen ampliar les possibilitats de la indústria del territori a través de la creació, millora i promoció dels seus productes i processos de fabricació. Com a centre tecnològic punter també es proposa acostar l'entorn empresarial a les últimes innovacions del mercat, dotar les empreses amb equipaments i recursos que permetin obtenir un valor afegit en els resultats i capacitar-les per competir en el context internacional. En resum, la Fundació CIM vol dirigir el teixit empresarial i tecnològic del país cap a la màxima competitivitat tecnològica i potenciar les seves virtuts ja sigui a través de la fabricació, la investigació o la formació d'estudiants, les tres branques que fonamenten l'entitat.
Se ofrece
  • Beca
  • Remuneración
  • Jornada parcial
  • Hasta 2.500 horas.
Lugar
  • Barcelona, 08028
Puesto y Funciones

Recientemente tenemos la necesidad de incorporar un nuevo becario/a en nuestro departamento de R+I.
La persona participará en el desarrollo de una plataforma de adquisición i análisis de datos aplicando a la industria de la manufactura en el ámbito del proyecto SMARTER.

Requisitos
  • Estudios en: Ingeniería Electrónica, Grado de Matemáticas, Ingeniería Informática, etc.
  • Conocimientos informáticos: Programación Java, Programación Javascript o Programación C++ y Phyton
A valorar:
  • Conocimientos en desarrollo web.
Interesados enviar CV actualizado a borsatreball@fundaciocim.org. Asunto: Desarrollador Front-End