dimarts, 16 de juny de 2015

Oferta: Responsable de Negoci i de Projectes en Economia Agroalimentària i dels Recursos Naturals. a CREDA

CREDA-UPC-IRTA és una Fundació dedicada a la investigació i transferència tecnològica en les ciències socials relacionades amb el sector agroalimentari. Fundada el 2006, compta amb un capital humà jove i dinàmic, i és actualment un referent a Catalunya i Espanya.

Localitat : Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari-UPCIRTA (CREDA), Castelldefels (Barcelona)

Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda

Nivell: 7.1. de la escala de suport de l’ IRTA

Retribucions: 30.635,67€ bruts anuals (amb l'aplicació del Decret Llei 3/2010) més part de variables en funció dels objectius del programa.

Durada del contracte: Contracte laboral temporal d'un any, amb possibilitat de continuïtat.

Funcions específiques del lloc de treball: 

 • Col·laborar en la definició d’ estratègies per a la consolidació i establiment de noves relacions amb el sector agroalimentari, tant en l’àmbit nacional com internacional. 
 • Impulsar les activitats de contractació i captació de recursos del sector públic i privat, així com la transferència de resultats, en l’àmbit de l’Economia Agroalimentària. 
 • Vetllar per la consecució dels objectius i indicadors estratègics relacionats amb el seu àmbit d’aplicació. 
 • Garantir la identificació de oportunitats de concertació amb el sector. 
 • Donar valor als resultats de la recerca: estudi d’oportunitats de negoci, plans d’explotació comercial de serveis, entre d’altres. Planificar, executar i realitzar el seguiment i el control de les activitats davant les demandes empresarials i sectorials concretes. 
 • Elaborar les propostes de projectes i fer el seguiment necessari durant la fase de negociació i/o avaluació. Actuar com a gestor financer, vetllant conjuntament amb el Director del Centre, de l’execució estratègica- financera de l’activitat del CREDA. 
 • Coordinar i realitzar la gestió administrativa i financera durant l’execució dels projectes, tant derivats de convocatòries públiques com de contractes amb el sector privat. 
 • Recolzar als investigadors per a garantir la captació eficient de fonts de finançament privades a través de la formalització de contractes RDT amb empreses relacionades amb el sector industrial agroalimentari. 
 • Negociació de la propietat intel·lectual relacionada amb els resultats de la investigació (patents) CREDA-UPC-IRTA és una Fundació dedicada a la investigació i transferència tecnològica en les ciències socials relacionades amb el sector agroalimentari. Fundada el 2006, compta amb un capital humà jove i dinàmic, i és actualment un referent a Catalunya i Espanya. 
 • Valorització dels resultats d’ investigació: estudi d’oportunitats de negoci, plans d’explotació comercial de serveis, etc) 
 • Planificar, executar i realitzar el seguiment i control d’activitats davant demandes empresarials i sectorials concretes. Programar l’ ús dels recursos per l’organització. 
 • Millorar contínuament l’eficàcia dels processos relacions amb el seu àmbit, revisant-los per la seva continua adequació i integració en el Sistema Integrat de Gestió del CREDA. 
 • Facilitar el recolzament necessari directe a la Direcció del CREDA en qüestions administratives, operacionals i estratègiques del programa, participant en el Comitè de Coordinació. 
 • Participació i atenció a les auditories. 


Requisits: 

 • Titulació en Enginyeria Agrònoma, Econòmiques, o similar. 
 • Experiència superior a 3 anys en l’àmbit del Sector Agroalimentari 
 • Domini del català, espanyol i anglès. 
 • Disponibilitat per a viatjar. - Coneixements avançats en ofimàtica i estadística. 


Mèrits específics: 

 • Titulació superior a la requerida especialment en Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques, Administració d’Empreses o Enginyeria Agrícola o Industrial. 
 • Estar en possessió d’un títol de màster relacionat amb les funcions del lloc a desenvolupar. 
 • Coneixement dels programes de promoció de la R+D+i, nacionals i internacionals. 
 • Experiència en transferència, divulgació i relacions amb empreses. 
 • Amplis coneixements en gestió administrativa. 
 • Es valorarà l’experiència laboral en centres d’investigació així com l’experiència internacional (mobilitat en organitzacions estrangeres i/o estades en organitzacions europees). 
 • Coneixements de negociació, màrqueting i gestió comercial. 


Competències/Habilitats: 

 • Orientació a resultats 
 • Habilitats de negociació i direcció 
 • Alta Capacitat de comunicació i presentació d’idees 
 • Cooperació i treball en equip 
 • Capacitat de construcció de relacions 
 • Lideratge de persones i equips multidisciplinaris 


Trametre el CV amb una carta de motivació indicant la referència 03/15 fins al dia 30 de juny de 2015 a: chema.gil@upc.edu o bé a l’adreça postal: CREDAUPC-IRTA; Edifici ESAB; Parc Mediterrani de la Tecnologia; Esteve Terradas, 8; 08860-Castelldefels (Barcelona)

Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal discapacitat.