dissabte, 7 de febrer de 2015

Becas para realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en EE.UU.

Requeriments

  • Nacionalitat espanyola, de qualsevol altre país de la Unió Europea, o de l'Espai Econòmic Europeu amb residència a Espanya.
  • Llicenciatura o estudis de grau amb posterioritat a l'1 de gener del 2011.
  • Nota mitjana de l'expedient acadèmic igual o superior a 7 punts, en l'escala 0-10.
  • No haver gaudit beques per a la realització d'estudis de Màster a l'estranger per un període superior a 12 mesos.
  • No haver obtingut cap titulació superior als EUA ni estar realitzant estudis de postgrau o projectes d'investigació predoctoral als EUA.
  • No haver finalitzat cap doctorat.
  • No haver gaudit una beca Fulbright d'ampliació d'estudis de postgrau.
  • Excel·lent coneixement de l'idioma anglès.
Termini 09/02/2015