Passa al contingut principal

Experto en motores de corriente continua

DOGA precisa persona con más de 5 años de experiencia en sector de automoción y concretamente en motores de corriente continua. Formación ingenieria mecánica y ingles alto. Valorable otro idioma.

Las funciones a realizar son:

  • Desarrollo de productos desde la RFQ (definición del concepto) hasta el SOP (validación del producto). 
  • Análisis técnico, soporte y asesoramiento a proyectos complejos. 
  • Estudios de pliegos de condiciones y análisis de riesgos para proponer una solución que cumpla con objetivos de calidad, coste, plazo. 
  • Gestión del ciclo de vida del producto. Análisis de producto de los competidores. 
  • Colaborar en las distintas áreas de la empresa (Comercial, Producción, Calidad...)en objeto de adaptar los productos al mercado y a las características de la empresa. 
  • Evaluar el progreso de los diferentes desarrollos, proponiendo su continuidad. 
  • Vigilar la documentación técnica precisa tanto para ofertas, muestras o industrialización de los productos. 
  • Organizar la gestión del conocimiento.


Se precisa de una persona con ingenieria superior con especialidad preferible electromecánica. Experiencia demostrable en diseño de producto. Conocimientos de electrónica de potencia y motores de corriente continua. Conocimientos de técnicas de calidad: Project Management, AMFE, diagramas causa-efecto... Gestión de equipos. Contacto con cliente. Disponibilidad para viajar.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

Oferta pública 17/09/2019

1 plaça de Tècnic de serveis territorials / Ajuntament de Barberà del Vallès

1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola / Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

1 plaça d'Enginyer tècnic / Consell Comarcal del Moianès

1 plaça de Gestor del seguiment de projectes TIC / Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya