divendres, 2 de maig de 2014

Concurs: Accepta el repte 2014 de Solid Engineering

Podrà participar qualsevol alumne de la titulació d’Enginyeria Industrial que estigui cursant el 5è. curs o que com a màxim faci un any que ha acabat la carrera.

El tema del concurs és presentar un projecte sobre el desenvolupament d’un aerogenerador.
 Les especificacions tècniques a respectar son: 
  1. Mides màximes: 1500x1000x1000 mm – Tot el producte funcional ha de cabre en aquest volum.
  2. Pes màxim: 25kg 
Per tal de participar al projecte, cal fer la inscripció abans del 01-06-2014 per correu electrònic a l’adreça  acceptaelrepte(at)solid-enginyeria(dot)com indicant:
  • Nom i Cognom
  • E-mail contacte
  • Telèfon de contacte
 Per al lliurament definitiu del projecte cal tenir en compte:
 S’han de realitzar amb software CAD 3D. Caldrà entregar els arxius en format natiu i en format STP i IGS.
 Cal lliurar:
-       3D del conjunt amb les peces
-       2D del conjunt principal amb les cotes bàsiques i una secció principal
-       Memòria amb la justificació dels càlculs realitzats per al predimensionat
-       Presentació PWP del projecte (màxim 10 transparències)
 Tots els projectes s’hauran de presentar en format CD o USB.
 Juntament amb la documentació anterior, s’incorporarà un sobre amb el Currículum Vitae el DNI  i una còpia de l’expedient acadèmic.
 Tota la documentació s’ haurà d’enviar per correu o entregar en mà a: 
    • SOLD ENGINYERIA S.L.
Att. Departament R+D
C/ Santander 101 – 4º Planta – 08030 Barcelona
 Abans del 1-10-2014 a les 17.00h.