Passa al contingut principal

Tècnic de gestió de projectes (Servei de recerca) per la UPF

La Universitat Pompeu Fabra vol incorporar a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació un gestor de projectes el qual desenvoluparà les seves funcions dintre de l’oficina de Campus de la Comunicació-Poblenou del Servei de Recerca

Funcions 

  • Assessorar i donar suport al personal docent i investigador per preparar propostes a convocatòries competitives públiques i privades
  • Fer el seguiment administratiu i econòmic dels projectes, elaborar les seves justificacions econòmiques i controlar les transferències econòmiques als socis en els projectes on la UPF exerceix la coordinació.
  • Preparar la documentació per a les auditories dels projectes
  • Atendre les consultes, mantenir actualitzats els apartats de la intranet de la unitat.

Inscripcions 

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i presentació junt amb el seu currículum
vitae a la bústia de correu-e seleccio.rrhh@upf.edu El termini per a les inscripcions finalitza el proper 30.04.2014

Més informació

Més treball en recerca


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

Guía Hays del Mercado Laboral 2019

La Guía del Mercado Laboral 2019, elaborada por Hays, te ofrece toda la información que necesitas para tener un retrato del panorama laboral durante este año. Este estudio cuenta con las respuestas de más de 2.500 profesionales, 5.000 empresas, y 50 escuelas y universidades como representación del sector académico. 

Se trata de una publicación de carácter anual donde se analiza la evolución del Mercado Laboral en España, incluyendo los salarios que se ofrecen en este momento y las posiciones que van a generar más empleo en los sectores en los que tenemos presencia: Atención al Cliente, Banca, Construcción e Inmobiliaria, Digital, Finanzas, Ingeniería, Legal, Life Sciences, Logística, Marketing y Ventas, Office Support, Recursos Humanos, Retail, Seguros y Tecnologías de la Información. 

Sol·licitar