dilluns, 14 d’abril de 2014

TÈCNIC DE GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS (Servei de Recerca) per la UPF

La Universitat Pompeu Fabra vol incorporar a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació un gestor de projectes europeus el qual desenvoluparà les seves funcions dintre de l’oficina de Campus de la Comunicació-Poblenou. 

Funcions 

  •  Assessorar i donar suport al personal docent i investigador per preparar propostes a convocatòries 
  • competitives, amb especial atenció a les que suposin el lideratge de projectes internacionals. 
  •  Assessorar i donar suport als investigadors en la coordinació de projectes europeus del 7è Programa 
  • Marc i Horitzó 2020: aspectes formals, documentació, organització i participació en reunions de projecte 
  • i seguiment de l’acord del consorci. 
  •  Fer el seguiment administratiu i econòmic dels projectes, elaborar les seves justificacions econòmiques 
  • (form C, timesheets, etc.) i controlar les transferències econòmiques als socis en els projectes on la UPF 
  • exerceix la coordinació. 
  •  Preparar la documentació per a les auditories dels projectes. 
  •  Atendre les consultes, mantenir actualitzats els apartats de la intranet de la unitat. 

Inscripcions 

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i presentació junt amb el seu currículum vitae a la bústia de correu-e seleccio.rrhh@upf.edu indicant el codi d’oferta TGPEU14. El termini per a les inscripcions finalitza el proper 25.04.2014. ´