Passa al contingut principal

European Job Day in Trier

European Job Days in Trier, the job fair for transfrontier working within the Greater Region of Saar-Lor-Lux-Rhineland-Palatinate. The European Job Day will be held at May 9, 2014, at Europäische Kunstakademie (Aachener Str. 63, 54299 Trier). Starting 10 a.m. you’re invited to furnish information on job and training possibilities in Germany, France, Luxembourg and Belgium.
Meet the international labour market of the border region Saar-Lor-Lux-Rhineland-Palatinate. Next to information on transfrontier working we’ll provide useful information for job applicants, pupils, and anybody interested in advanced vocational training along on three special topic areas:
  • Transfrontier Working – here you can meet multinational operating companies from different sectors from the region of Trier-Luxembourg. They’ll hold power talks to introduce themselves and invite you to get to know you. Regional employers are excited to meet you and may’ll do job interviews right away.
  • Apprenticeship and Advanced Training – meet with institutions from the Greater Region, like universities, occupational counsellors from local employment agencies, etc. Pupils of all class levels may start their career on international scale here or can get a hold of information about their university of choice.
  • Social Security – make contact with EURES advisers from the Saar-Lor-Lux-RLP network and get information from representatives from revenue offices, annuity insurances, health insurance and labour unions. 
The regional labour market is growing without cease and trainees, new skilled labour and junior employees are demanded like never before. Rhineland-Palatinate’s economy is rich on industrial diversity and offers a broad variety for skilled personnel. The European Job Day informs on living and working conditions within the Greater Region in particular.
The EURES advisers of Trier inform and connect on this topic. The European Job Day in Trier will be organized by the local EURES advisers from the Agentur für Arbeit Trier (Employment Agency), Annette Fehrholz and Mirko Löhmann. It’s their task to inform people on employment opportunities in the Greater Region, the passing of advice on general living and working conditions, to answer to questions about social security abroad and providing possibilities for apprenticeships and further education.
Please visit for further information: www.moovijob.com/trier

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…