divendres, 28 de març de 2014

Tècnic de Projectes Europeus a la Universitat de Girona

Funcions i/o tasques a desenvolupar 

Gestió i promoció de projectes de Programes Europeus i Internacionals a l’Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica (OITT), amb especialització en tasques relacionades amb la dinamització de la participació dels grups de recerca en projectes internacionals. 

Atesa l’activitat professional a realitzar relacionada amb la recerca, la transferència i la innovació, la Universitat de Girona es reserva la facultat de presentar el cost d’aquesta contractació a les convocatòries públiques que ho permetin (procedents de fons autonòmics, estatals i/o europeus, FSE, FEDER i altres), amb la finalitat d’aconseguir finançament per la mateixa. 

Requisits dels candidats 

Personal amb titulació universitària de grau mitjà

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 4 d’abril de 2014 (inclòs).

Més informació

Més treball en recerca