diumenge, 9 de març de 2014

Ajudes a la Investigació de la Fundació IBERDROLA

La Fundació IBERDROLA convoca noves Ajudes a la Investigació per a l'any acadèmic 2014-2015.

Aquest programa està dirigit a joves investigadors de nacionalitat espanyola designats pel seu corresponent director d'Investigació a aquest efecte, que estiguin realitzant o vulguin fer un programa d'investigació en les àrees vinculades amb la sostenibilitat energètica i mediambiental en el marc d'una universitat o centre de tecnològic dins del territori espanyol. 

Les àrees temàtiques previstes són les següents: 

  • energies renovables 
  • Sistema energètic sostenible 
  • Medi ambient i biodiversitat 
  • Tecnologies netes de carbó i gestió d'emissions 
  • eficiència energètica 
  • Emmagatzematge d'energia 
  • vehicle elèctric 
  • Xarxes de distribució intel · ligents

Termini: 14:00 horas (GMT +1) del día 3 de abril del 2014.