dissabte, 8 de març de 2014

Convocatòria indústria aeronàutica a Alemanya

BULL

THYSSEN
Entrevistes a Sevilla el 29 d'abril del 2014: