dimarts, 25 de març de 2014

Beques UPC-Santander Fórmula 2014/2015

L' Objectiu de les beques és facilitar la mobilitat dels estudiants de 1r i 2n cicle , grau i màster de la Universitat Politècnica de Catalunya per al curs 2014-2015 AMB una de les places de la convocatòria de Programes de Mobilitat UPC per a les Universitats que tinença conveni AMB Banc Santander dels Països Següents : Argentina, Brasil , Colòmbia , Estats Units , Mèxic , Rússia , Singapur , Uruguai i Xina .

Característiques de les beques

  • 3 beques
  • 5.000 € cadascuna. D'aquest import S'HA de descomptar l' Assegurança obligatòria a Subscriure AMB Banc Santander .
  • Durada de l' estada : de l' 1 de juliol de 2014 al 30 de setembre de 2015 . Ha d' iniciar - se Abans del mes de març de 2015 .
  • Estada mínima 1 semestre . Estada màxima : 12 mesos
  • Són compatibles AMB els beques MOBINT de l' AGAUR

La sol · licitud S'HA de presentar al web del Banc Santander. Abans del 15 d' abril de 2014 . No S'HA de formalitzar cap sol · licitud en paper ja que els sol · licituds s'obtindran mitjançant Fitxer informàtic .

Més informació

Més beques, concursos i premis