Passa al contingut principal

Becas de verano

L'Institut d'Astrofísica de Canàries convoca 8 ajuts per a la formació de recent llicenciats ( curs 2012-2013 o posterior ) i estudiants dels últims cursos universitaris de titulacions superiors de cicle llarg i de grau . La seva finalitat és la de formar a aquests estudiants o recent llicenciats en el desenvolupament tecnològic associat a la investigació astrofísica .

Estan destinades a :

  • Nous llicenciats ( curs 2012-2013 o posterior ) de titulacions superiors o de cicle llarg i de grau , preferentment d'Enginyeria ( Industrial , Informàtica , Aeronàutica , Telecomunicacions ) o Llicenciatura o grau en Ciències Físiques o afí .
  • Estudiants universitaris de titulacions superiors o de cicle llarg , preferentment d'Enginyeria ( Industrial , Informàtica , Aeronàutica , Telecomunicacions ) o Llicenciatura en Ciències Físiques o afí que acreditin haver superat almenys 240 crèdits ECTS .
  • Estudiants de màster que siguin els específics que habilitin per a l'exercici professional de cada Enginyeria, d'acord amb la Resolució de 15 de gener de 2009 ( BOE núm . 25 de 29 de gener ) , de la Secretaria d'Estat d'Universitats , , i que acreditin haver superat almenys 240 crèdits ECTS .

Termini de sol · licitud : 31/03/2014

Convocatòria

Més beques , concursos i premis

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

Guía Hays del Mercado Laboral 2019

La Guía del Mercado Laboral 2019, elaborada por Hays, te ofrece toda la información que necesitas para tener un retrato del panorama laboral durante este año. Este estudio cuenta con las respuestas de más de 2.500 profesionales, 5.000 empresas, y 50 escuelas y universidades como representación del sector académico. 

Se trata de una publicación de carácter anual donde se analiza la evolución del Mercado Laboral en España, incluyendo los salarios que se ofrecen en este momento y las posiciones que van a generar más empleo en los sectores en los que tenemos presencia: Atención al Cliente, Banca, Construcción e Inmobiliaria, Digital, Finanzas, Ingeniería, Legal, Life Sciences, Logística, Marketing y Ventas, Office Support, Recursos Humanos, Retail, Seguros y Tecnologías de la Información. 

Sol·licitar