dimecres, 19 de març de 2014

Becas de verano

L'Institut d'Astrofísica de Canàries convoca 8 ajuts per a la formació de recent llicenciats ( curs 2012-2013 o posterior ) i estudiants dels últims cursos universitaris de titulacions superiors de cicle llarg i de grau . La seva finalitat és la de formar a aquests estudiants o recent llicenciats en el desenvolupament tecnològic associat a la investigació astrofísica .

Estan destinades a :

  • Nous llicenciats ( curs 2012-2013 o posterior ) de titulacions superiors o de cicle llarg i de grau , preferentment d'Enginyeria ( Industrial , Informàtica , Aeronàutica , Telecomunicacions ) o Llicenciatura o grau en Ciències Físiques o afí .
  • Estudiants universitaris de titulacions superiors o de cicle llarg , preferentment d'Enginyeria ( Industrial , Informàtica , Aeronàutica , Telecomunicacions ) o Llicenciatura en Ciències Físiques o afí que acreditin haver superat almenys 240 crèdits ECTS .
  • Estudiants de màster que siguin els específics que habilitin per a l'exercici professional de cada Enginyeria, d'acord amb la Resolució de 15 de gener de 2009 ( BOE núm . 25 de 29 de gener ) , de la Secretaria d'Estat d'Universitats , , i que acreditin haver superat almenys 240 crèdits ECTS .

Termini de sol · licitud : 31/03/2014

Convocatòria

Més beques , concursos i premis