Passa al contingut principal

Premi al millor videojoc del Tricentenari

Presentació de candidatures

Per optar al premi, els alumnes de graus, màsters o postgraus i centres d’estudis superiors de Catalunya, que tinguin com a objectiu el disseny, la creació i la programació de videojocs o aplicacions multimèdia, inscrits al curs 2013-2014, han de presentar una proposta de candidatura i una breu descripció del projecte mitjançant el formulari que trobareu als webs del Tricentenari, del Departament de la Presidència i de l’Oficina Virtual de Tràmits, dins del termini establert a les bases, del 3 de febrer al 31 de març de 2014.
Poden fer propostes de candidatures al premi:
a) els coordinadors o professors, en nom dels seus alumnes; o
b) els mateixos alumnes a títol propi.

Requeriments tècnics

  • Videojoc per internet i/o PC, i/o telèfon mòbil, i/o tauleta.
  • Ha de tenir relació amb els continguts del Tricentenari del 1714.
  • Pot pertànyer a qualsevol gènere de joc, però es valorarà l'originalitat i l'adequació a un públic ampli.
  • El joc no pot contenir errades tècniques i el funcionament ha de ser fluid amb els principals dispositius.
  • La llengua principal ha de ser el català.

Presentació dels videojocs

El termini de lliurament dels videojocs creats pels candidats serà del 15 de setembre al 10 d’octubre de 2014. Dins d’aquest termini els candidats hauran de proporcionar la URL de descàrrega del joc, les instruccions de descàrrega, instal·lació i ús i la justificació de l’arquitectura, l’estructura, el disseny i la tècnica desenvolupada.


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

Guía Hays del Mercado Laboral 2019

La Guía del Mercado Laboral 2019, elaborada por Hays, te ofrece toda la información que necesitas para tener un retrato del panorama laboral durante este año. Este estudio cuenta con las respuestas de más de 2.500 profesionales, 5.000 empresas, y 50 escuelas y universidades como representación del sector académico. 

Se trata de una publicación de carácter anual donde se analiza la evolución del Mercado Laboral en España, incluyendo los salarios que se ofrecen en este momento y las posiciones que van a generar más empleo en los sectores en los que tenemos presencia: Atención al Cliente, Banca, Construcción e Inmobiliaria, Digital, Finanzas, Ingeniería, Legal, Life Sciences, Logística, Marketing y Ventas, Office Support, Recursos Humanos, Retail, Seguros y Tecnologías de la Información. 

Sol·licitar