divendres, 17 de gener de 2014

Concurs OpenApps4Geo

OpenApps4GEO És un esdeveniment virtual i en temps real per crear prototipus d’aplicacions mòbils amb component geogràfica. OpenApps4GEO és una iniciativa amb format concurs, obert i gratuït, en el marc de les Jornades de SIG Lliure, que té com objectiu promoure les Tecnologies de la Informació Geogràfica en dispositius mòbils a partir de programari lliure  (FOSS: Free & OpenSource Software) i l’ús de dades obertes

És una iniciativa del Servei de SIG i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona amb el suport de Nexus Geografics i Prodevelop. Compta amb la col·laboració de Barcelona Digital Centre TecnològicCartoDBOpenStreetMap i la Associació Catalana de Tecnologies de la Informació Geogràfica.

OpenApps4GEO es durà a terme del 13 al 16 de febrer de 2014.

L’OpenApps4GEO està oberta a tothom, participant de forma individual o formant grups de desenvolupadors, dissenyadors, creadors de continguts, etc. En el cas dels grups aquests seran d’un màxim de 3 components. Si voleu participar en grup però us manquen persones o voleu acollir-vos a un grup, podeu fer una crida a través del hashtag #OA4GEO
La inscripció és gratuïta. Per participar a l’OpenApps4GEO només cal inscriure’s individualment o en equip a través del formulari fins el 10 de febrer 2014.