Passa al contingut principal

70 Beques d'Aprenentatge UPC per participar al Saló de l'Ensenyament 2014

Qui pots sol·licitar una beca

L’Oferta de Beques d’Aprenentatge UPC s’adreça a l’estudiantat matriculat a la UPC en estudis de 1r i /o 2n cicle, Grau o Màster Oficial.

De forma extraordinària i previ acord amb la universitat corresponent podran gaudir d’una Beca d’Aprenentatge UPC l’estudiantat d’altra universitat.

Requisits
 • Ha d’estar matriculada en estudis grau o màster (1r o 2n cicle) de la UPC durant el curs acadèmic en què estigui en vigor la beca (Cal tenir la fase selectiva superada. En el cas d’estudiants de màster, cal haver cursat els estudis de grau a la UPC)
 • No haver gaudit durant més de 22 mesos consecutius de 20 hores setmanals d’una mateixa beca (Per a dedicacions inferiors s’aplicarà el període màxim de col·laboració de forma proporcional)
Durada

El Saló de l'Ensenyament tindrà lloc del 12 al 16 de març de 2014.
Abans de l'inici del Saló es realitzarà una sessió de formació. (*)

Durada del nomenament:
 • Torn de matí: de l'1/3/2014 al 16/03/2014
 • Torn de tarda: de l'1/3/2014 al 17/03/2014

Dedicació

Veure la dedicació al perfil. 
 • Torn de matí: 244,34 € import íntegre mensual
 • Torn de tarda: 194,70 € import íntegre mensual


   Import de l'ajut

   Aquests imports estan calculats d'acord amb les taules retributives vigents per a les beques d'aprenentatge.

   Si la durada és inferior al mes complet, l'import de l'ajut serà la part proporcional.

   A l’import íntegre mensual es descomptarà la cotització a la Seguretat Social i l’IRPF corresponents.

   Afiliació a la Seguretat Social

   En aplicació del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, les persones beneficiàries d’una beca d’Aprenentatge UPC hauran d’estar afiliades al Règim General de la Seguretat Social i cotitzar per contingències comuns i professionals.

   Per tant, és necessari disposar del número d’afiliació a la Seguretat Social per iniciar la beca.


   (*) Les dates d'alta i baixa d'afiliació a la Seguretat Social seran des de l'1/03/2014 al 16/03/2014 per al torn de matí i des de l'1/03/2014 al 17/03/2014 per al torn de tarda.

   Comentaris

   Entrades populars d'aquest blog

   11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

   Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

   Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

   Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

   Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
   Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
   Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
   Servei de Comunicació: Nombre…

   Oferta pública 16/11/2019

   1 plaça de Tècnic de serveis al territori / Ajuntament de Quart

   1 plaça de Developer engineer - OmpSs@FPGA (RE2) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

   1 plaça de Senior posdoctoral researcher at the Biosensors for bioengineering Group / Institut de Bioenginyeria de Catalunya

   1 plaça de Tècnic superior per al al Gabinet Tècnic / Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació

   Borsa de treball de places de Tècnic de serveis ambientals / Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

   1 plaça d'Enginyer / Ajuntament de Vilassar de Mar

   1 plaça d'Enginyer de recerca (RE2) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

   418 places d'Escala superior d'Administració general del cos superior d'administració de la Generalitat, opcions: general, jurídica, economia, prevenció i medi ambient / Generalitat de Catalunya - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

   1 plaça d'Ajudant de recerca per…

   Oferta pública 03/11/2019

   1 plaça de Director de tecnologies i innovació / Ajuntament de Badalona - Badalona Serveis Assistencials, SA

   1 plaça de Desenvolupador de programari - administrador del sistema a la divisió de xarxes de comunicació / Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

   1 plaça d'Investigador per a la divisió de xarxes de comunicació - departament Phycom / Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

   1 plaça d'Enginyer de software / Fundació Centre de Regulació Genòmica

   1 plaça de Tècnic superior per processament i anàlisis d'imatge mèdica / Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

   22 places de Professor agregat / Universitat Autònoma de Barcelona

   3 places de Personal en pràctiques a l'empara dels ajuts concedits per a la Promoció de l'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil en R+D+I / Universitat Rovira i Virgili