dissabte, 28 de desembre de 2013

48 beques per cursar estudis en qualsevol universitat dels Estats Units o el Canadà

La FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d’actuació i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca un programa de beques per cursar estudis de postgrau a qualsevol universitat o centre d’ensenyament superior dels Estats Units o del Canadà

Termini per sol·licitar: 28/04/2014

Bases

Més informació

Més Beques