dimarts, 3 de desembre de 2013

14 beques per al Consorci de Compensació d'assegurances

La Fundació SEPI i el CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES, convoquen 14 beques, ampliables, les característiques generals s'exposen en les Bases de la Convocatòria.

(1) Bases de la Convocatòria: Bases de la Convocatòria
(2) Les entrevistes es realitzaran a MADRID
(3) Formulari de Sol · licitud per a titulats
(4) Recepció de sol · licituds fins al diumenge 8 desembre 2013

Titulacions requerides