Passa al contingut principal

User Experience and Interaction Designer pel BSC

Closing date: 31/10/2013
Description
We aim to design the next generation of computational tools to study, at an atomic detail, protein-ligand interaction mechanisms. We need to design an interactive graphical utility where human and computer power will combine to achieve a faster and more efficient conformational space search.
The graphical utility will be combined with the PELE++ biophysical modeling software.
Providing state of the art visualization capabilities along with fast biophysics calculations will offer a completely new experience to the drug design scientific community.
Nowadays, with the advances in molecular target therapies, it is essential to elucidate the atomic mechanism for drug delivery and binding. For example, understanding the role of point mutations, as a result of cancer’s high metabolic activity, personalized medicine, etc. will become essential for drug design.  Parallel to this increasing need, software and hardware development have made possible to accurately model biophysical events at atomic resolution. Today, random walk algorithms such as PELE++ allow the description of ligand migration and binding within few CPU hours. These techniques, however, are based on trial and error queuing jobs, with hours of delay between human decisions.
We envision a next generation of software tools combining human and computer power, and using interactive techniques and sophisticated graphics. Imagine a team of scientists visualizing and controlling, in real time, the evolution of a simulation, testing chemical modifications on the fly, etc.
To this end, we will combine the state of the art in computational biophysics and visualization. In order to adapt the final product to the real needs of the scientific community, the project includes the advise from a leading pharmaceutical company.
Main Responsibilities:
 • Design the interaction and user experience of PELE++
 • Design and help implement the user interface on mobile and desktop platforms, and possibly on custom made hardware
 • Work closely with the software developers and the MOVING research group at UPC.
 • Design the data visualization and collaborate in the implementation of its real-time rendering.
Required Skill Specifications
 • Knowledge and experience in human interface design
 • Programming experience in WebGL, Chrome, Javascript, and HTML5.
 • Knowledge of graphic design, specially applied to user experience and interaction
Desired Qualifications & Experience
 • Programming experience (preferably C++ or Java and Python or equivalent scripting language)
 • Experience in GUIs using OpenGL for PCs and the iOS and/or Android APIs
 • Command of design software (Photoshop, Illustrator, and also Maya and Blender)
 • Experience with stereoscopic technology and 3D caves
 • Experience with iOS, Android, and Kinect APIs
The position will be located at BSC within the CASE department in collaboration with the specific program coordinator.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…