Passa al contingut principal

Post-Doc Position - Project UNION


Call for applications: Post-Doc Position

The Functional Nanomaterials Group in the Advanced Materials for Energy Area of IREC announces a Postdoctoral Research Position available for a highly motivated candidate to work in the FP7 UNION Project.
UNIO project proposes the development of nanoparticles assembly techniques, and assembly monitoring technologies to prepare novel hierarchically-ordered nanoparticles clusters (NPs). In particular, the project will investigate how emergent properties of the assemblies are determined by the architecture of the assembly, the extent of order, and the properties of the component NPs. This will enable tuning of the primary NP properties and the assembly processes to develop significant breakthroughs in nano-devices and next generation complex nanotechnology products.
The candidate will carry out a multidisciplinary activity with the final aim of produce nanocomposites from bottom-up approaches and test their functionality.
Candidate must have a Bachellor degree in Chemistry, Physics, Material Science or equivalent. Previous experience in the production, assembly, manipulation, characterization and use of colloidal nanoparticles will be required for the position. The candidate will work in the framework of WP4 (Functional assessment of nanoparticle clusters (NPC function)) and WP7 (Level 2 Assembly: Nanocomposite formation, thermoelectric) of the UNION project.

Additional information:
  • CV, personal references and a motivation letter have to be sent to Dr. Andreu Cabot ( acabot@irec.cat).
  • Deadline for applications: October 28th 2013, 12:00 AM (Spanish local time)
  • Incorporation: Novenber 11th 2013 
  • Duration of the contract: 6 months
  • Gross salary: 29.000 Euros/year

The recruitment process will follow the guidelines of the European Charter of Researchers. Further information can be directly obtained from: Dr. Andreu Cabot ( acabot@irec.cat).

Project no. 310250
Project Acronym: UNION
Project title: Ultra-versatile Nanoparticle Integration into Organized Nanoclusters (Project no: 310250, NMP.2012.1.4-2)
Host Institution: Catalonia Institute for Energy Research - IREC
Area: Advanced Materials for Energy
Head of the Area: Prof. Joan Ramon Morante
Group: Functional Nanomaterials
Group Leader: Dr. Andreu Cabot

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…