dissabte, 5 d’octubre de 2013

Internacionalització de les associacions d'estudiants universitaris

La Generalitat ha obert una línia d'ajuts per finançar les activitats que potenciïn la internacionalització de les associacions juvenils en l'àmbit universitari per al curs 2013-2014. Aquests ajuts promouen tant les activitats de caire internacional que organitzin les associacions d'estudiants universitaris de Catalunya com la seva participació en activitats internacionals fora de l'Estat espanyol.
Aquesta convocatòria també preveu donar suport a les activitats de tipus científic o formatiu organitzades per aquestes associacions. L'import global destinat a aquests ajuts és de 26.636 euros, finançats per la Secretaria d'Universitats i Recerca.
El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 al 31 d'octubre de 2013.