Passa al contingut principal

Fire and Safety Engineer per Belgica

ASSIGNMENT IN BRUSSELS (BELGIUM) FOR 10 MONTHS AS FREELANCE OR AS A TEMPORATY EMPLOYEE

Enginium People & Projects is working for an international engineering company in Belgium.

The assignment is to review the Safety & Fire of a nucleare site in Belgium

You will be part of The Fire & Explosion Safety Team, which is part of the “Process &
Systems” Competence Centre. They are in charge of the following activities:
 • Feasibility studies, design studies, modification studies of Fire Safety installations.
 • Diagnoses and audits of Fire Safety installations.

 • Modeling of Fire water supply system, simulation of Fires in confined spaces

 • Operations & Maintenance support for Fire Safety equipment.

 • Design specifications, procurement specifications, implementation & start-up of Fire Safety installations.

Objectives

You will take in charge various tasks relating to engineering support to the power generating units in the field of Fire Safety. As Fire Safety Engineer you can, depending on your experience, act as Expert or Technical Coach for Fire Safety projects. Depending on your function in the project you will have to determine, according to the regulations and standards, the technical solutions to be provided to the customer, to perform fire simulations or risk assessments, to manage the study or contract time schedule, cost and quality, to collaborate with engineers of other fields of expertise

Requerimientos:
 • Engineer, preferably with experience in Fire Safety activities, with high interest in technical and regulations/standards matters.
 • Good language skills : French and English,
 • Ability to draft reports, technical papers and synthesis documents
 • Inquiring and critical mind, dynamic, rigorous, pragmatic.
 • Capacity to assume responsibilities and to take initiative and an ability to work autonomously.
 • Team player and capacity to develop personal contacts, good listener and communicator.

Enginium People & Projects has a care program:
 • we look for the staying in Belgium 
 • we look for the transport
Look at our website: www.enginiumgroup.com

Please send your CV to Koenraad De Boodt, managing director : kdeboodt@enginiumgroup.com

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…