dimecres, 23 d’octubre de 2013

BEST Week of Engineering Competition 2013

La BEST Week of Engineering Competition és una competició d’enginyeria a nivell local d’una setmana de duració. Els estudiants que hi participen treballen en equip fent ús dels seus coneixements tècnics, habilitats socials i de comunicació per tal de resoldre el problema presentat per l’empresa en un temps determinat.
A continuació es detallen les categories de participació pels estudiants:
Case Study
En aquesta categoria es requereix que els participants trobin la solució a un problema plantejat per l’empresa participant similar al que pot trobar un enginyer durant la seva activitat professional. Després d’un temps determinat de treball en equip, les solucions obtingudes són avaluades per un jurat format per membres de la pròpia empresa, així com també per personal docent universitari.
Team Design
En aquesta categoria es busca posar a prova les habilitats pràctiques, la creativitat i l’enginy dels estudiants. L’empresa participant planteja un problema de manera que cada equip pensi, dissenyi i construeixi la solució que consideri més adient amb el material proporcionat i dins el temps establert. Es requereix que el resultat sigui un dispositiu que compleixi els objectius marcats.
Workshop
Un Workshop es una simulació de treball de unes 3 hores de durada. Durant aquest temps, la empresa proposara als estudiants tot tipus de tasques que poden sorgir durant una jornada laboral. Aquestes poden consistir en petits case studies, simulacions de negoci, dinàmiques de grup o cursos formatius. Els Workshops proporcionen un contacte molt proper entre l'empresa i els participants.