Passa al contingut principal

3a edició del Projecte Internacional “Prysmian Graduate Program – Build the Future”

Us deixo la nota informativa de la 3a edició del Projecte Internacional “Prysmian Graduate Program – Build the Future”

El termini per a participar-hi finalitza el 30 de novembre de 2013

We are Prysmian Group. The world's leading cable company. We support the creation of the energy and telecoms infrastructure that connects people and communities.
 

With 20,000 employees, we’re active in over 50 countries. Our products are everywhere. From submarines to space-craft. Mega-city skyscrapers to remote oil-rigs. We connect the world. And keep it moving.

Believe us, it can be quite a challenge. That's why our people are experts in their field. Leaders. Pioneers.Visionaries. Working in 92 plants and 16 research and development centres, they’re dedicated to moving the world forwards.


They don’t just react to today, they shape the things to come.
 

WOULD YOU LIKE TO BE ONE OF THEM?
 

“Build the Future” is our exciting international graduate program.
Join us and we’ll give you the skills and expertise you need to succeed.
 

Working side-by-side with mentors and highly specialised teams, you’ll have the chance to work on projects that touch every part of the business and make a valuable contribution, right from the start. And when you've got to grips with the local market, we’ll send you overseas on an international assignment, which could take you anywhere. Just imagine the possibilities.
 

SO WHAT ARE WE LOOKING FOR?
 

We're searching for graduates keen to pursue a business management career.

To apply for the program, you'll need:

  • A Bachelor's degree in engineering or business administration 
  • To have had an outstanding university career, ideally with experience abroad.
  • Speak fluent English, yet have an international mind-set.
  • To demonstrate strong communication and interpersonal skills.
If you think you've got what it takes to succeed in this highly-challenging, yet rewarding environment,
fill in the application form on our website and start using all your energy and knowledge to help shape the future of the world.
 

For more info and to apply, visit: http://careers.prysmiangroup.com

Graduate programm overview

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…