Passa al contingut principal

1st year PostDoc positions in the field of Wind Energy and Smart Grids per IREC

Up to three (3) 1st year Post Doc positions are offered to work on technical research projects in the fields of wind energy and smart grids. The tasks to be carried out in the field of wind energy will be mainly focused to modeling, control and design of wind turbine and wind power plant components and systems. The tasks to be carried out in the field of smart grids will be mainly focused to smart grids components and power system design, grid integration and support of renewable energy, energy storage systems and grid integration of electric mobility.
This professional must be highly skilled in research projects including experimental and laboratory activities. Capacity to work in a team, flexible, innovative, with initiative and problem solving skills. High level of analytical and synthesis skills.
The professional is expected to lead research projects (competitive and industrial) in the wind energy and smart grids fields of activity and publish high-level articles.

Qualifications and experience required:

Essential: PhD in electrical engineering or similar. Experience in modeling, control and design of wind turbine and wind power plant components and systems. Experience in smart grids systems and their applications, energy storage systems, power transmission systems, grid integration and support. 

Preferred:Excellent Experience in the energy sector: microgrids, smartgrids, electric vehicles, renewable energy sources and, in particular, in modeling, control and design of electrical systems within these fields of activity. Knowledge of the Iberian energy sector is preferred. Experience in international research collaborative projects and the execution of third party projects is desired. The candidate should have at least 3 months experience in research center or university different to the university where he has obtained his PhD. JCR Journal publications.

Language required:Fluent in Spanish and English.

Personal Skills: - Team Worker
- Initiative in Research and Innovation.
- Flexibility
- Results-oriented
- Analytical and synthesis capabilities
- Skills in modeling and simulation with Power System simulation software: Digsilent, Matlab-Simulink, etc.

Salary:
Salaries will be paid in accordance with the IREC’s salary policy, depending on the candidate’s qualification and professional experience.

Send applications by email directly to irecjobs@irec.cat indicate Post-Doc Position EE&PP in the subject including:
- A motivation letter with reasons for applying, qualifications and the intentions and visions for the position
- Curriculum vitae with personal, academic and professional data
- Scientific qualifications with list of publications, participation to disseminations or training events, committees or boards

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…