Passa al contingut principal

Oferta a les nacions unides: HUMAN SETTLEMENTS OFFICER

Org. Setting and Reporting

The United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat, is the agency for human settlements. It is mandated by the UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities with the goal of providing adequate shelter for all.  The post is located in the Urban Planning and Design Branch.
 Responsibilities
Under the direct supervision of the Regional and Metropolitan Unit Leader, the incumbent will be responsible for the following duties: 

1.  Project management, implementation and advisory services: 

  • Provide technical assistance and guidance support by contributing to project development, negotiations, implementation, monitoring of activities, leading/participating in missions aimed at development of the New Urban Agenda of UN-Habitat. 
  • Ensure effective and efficient management of the project resources.  
  • Facilitate and provide advisory services meetings and conferences on the New Urban Agenda. 
2.  Effective advocacy and partnerships: 
  • Provide support through documentation and facilitating networking with partners and programmes contribution. 
  • Identify and promote programmes opportunities and resource mobilization, and provide operational/ organizational support to all UN-Habitat activities in Spain. 
  • Initiate and coordinate outreach activities; conduct training workshops and seminars, make presentation on assigned topics/activities. 
3.  Representation and Liaising with Spanish key stakeholders: 

  • Act as the in-country liaison officer for UN-HABITAT. 
  • Elaborate and present annual reports and institutional information to stakeholders. 
  • .Participate in the formulation of multilateral programming instruments to bring to bear UN-Habitat substantive knowledge and potential contribution, and to strive to place UN-Habitat within the framework of the programming instruments. 
Perform as required, other duties relevant to the position

Termini per aplicar 23/08

Més informació i aplicacions

Altres posicions

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…