dimarts, 9 de juliol de 2013

Beques per al Japó de la Canon Foundation in Europe

Anualment, la Fundació Cànon a Europa concedeix un màxim de 15 beques als investigadors europeus i japonesos qualificats. Els ciutadans europeus han de tenir la ciutadania permanent al país.

Els candidats han de tenir un doctorat o un títol de Màster. Són elegibles durant el període de deu anys després de la finalització amb èxit del seu doctorat o mestratge. Els becaris europeussol·liciten un període d'investigació al Japó, mentre que els becaris japonesos fan la seva investigació en institucions d'acollida a Europa. Les beques s'atorguen per períodes d'un mínim de tres mesos i màxim d'un any. Les beques es concedeixen amb independència de la disciplina i de llocs de treball existents.

Les sol·licituds es tancaran el dia 15 de setembre.

Més informació