dimarts, 16 de juliol de 2013

Ajuts pregrau per a estudiants universitaris

Aquestes beques es destinen a facilitar que els alumnes d'últim curs d'estudis universitaris o 1r curs de Màster oficial col·laborin en diferents departaments universitaris, en règim de compatibilitat amb els estudis que cursen.

L'import de la beca serà de 2.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre de 2013.

Més informació i documentació