diumenge, 26 de maig de 2013

Monogràfic Business Model Canvas d'Acc10

Acc10 ens presenta un monogràfic sobre Business Model Canvas una nova i senzilla metodologia que facilita l'anàlisi, reflexió, debat i disseny del model de negoci de la nostra empresa. La utilització d'aquesta eina i del mètode que proposa el seu creador, Alex Osterwalder, ajuda les petites i mitjanes empreses a definir una proposta de valor rellevant pels seus clients, decidir com la fan arribar al mercat, i quins recursos necessiten per generar un negoci rendible i sostenible en el temps.En el monogràfic podeu trobar entre d'altres:I si voleu ampliar: