diumenge, 26 de maig de 2013

AMETIC presenta l’Informe 2012 Smart Cities

AMETIC, juntament amb el Fòrum TIC per a la Sostenibilitat, ha presentat l’Informe 2012 Smart Cities, un ampli estudi sobre les ciutats intel·ligents, la seva posada en marxa, els serveis que han de prestar, així com les tecnologies que han de sustentar una eficient prestació d’aquests serveis.
L’informe posa de manifest la importància que per al correcte desenvolupament de les ciutats intel·ligents cal que s’implantin estàndards i normes obertes que facilitin la interoperabilitat dels sistemes i dispositius i assenyala les oportunitats de creixement que es presenten al sector TIC amb tecnologies emergents com el Big Data, d’aplicació essencial en les Smart Cities, i indica que els organismes de normalització i estandardització estan ja treballant en la homogeneïtzació dels sistemes.