Passa al contingut principal

Oferta: Enginyer de Desenvolupament Hardware/Software. Subsistemes de Radiocomunicacions

banner

El Departament Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC cerca un Enginyer de Desenvolupament Hardware/Software. Subsistemes de Radiocomunicacions

La persona seleccionada participarà en la recerca i desenvolupment d’un producte innovador en l’àmbit de comunicacions, senyalització i control ferroviaris.

Condicions de treball:

 • Jornada de treball de 35 h/setmanals
 • Contracte d’obra i servei determinat 
 • Durada prevista: fins 30 desembre de 2011 (possible continuació en projecte en preparació)
 • Sou brut anual: 26000 a 30000 € depenent de titulació 

Requisits:

 • Titulació cicle curt o llarg en Enginyeria de Telecomunicació, Electrònica  

Competències organitzatives:

 • Capacitat per proposar i analitzar solucions relacionades amb sistemes tecnològicament avançats i complexos de comunicacions i control, tenint en compte l’estat de l’art i el cost.
 • Proposta conceptual, disseny, test i avaluació de subsistemes HW/SW i verificació de la seva idoneïtat. Integració i avaluació del comportament en el sistema global. 
 • Capacitat de comprendre i integrar les diferents normatives que cal assumir i les seves implicacions tant en el procés de desenvolupament com durant la vida útil del sistema.
 • Integrar-se proactivament en un equip multidisciplinari format per altres enginyers, i investigadors de l’àmbit universitari i de l’empresa.

Competències tècniques:

Coneixements i experiència (1any o més) en:

 • Experiència en sistemes electrònics i de comunicacions 
 • Experiència en el disseny, desenvolupament i posada en funcionament de sistemes electrònics digitals basats en la utilització de FPGAs, conversors AD, processat digital, etc.
 • Coneixement d’eines de desenvolupament, ORCAD (esquemàtics i PCB), ISE de Xilinx, etc
 • Coneixements avançats de Linux (o UNIX, WxWorks, etc), com a gestor per una banda i com a programador de APIs de baix nivell per perifèrics per un altra. 
 • Experiència en les normatives EMC i en metodologies de com assolir-les.
 • Experiència en la utilització, manteniment i gestió d’equips de laboratori d’electrònica digital i radiofreqüència.
 • Experiència en la integració de sistemes complexos. 
 • Control de qualitat de processos 

Competències personals:

 • Bon expedient acadèmic
 • Planificació de l’activitat en projectes, organització, assoliment i visió global.
 • Capacitat per documentar sistemàtica i detalladament l’activitat realitzada i els resultats assolits (en anglès)
 • Idiomes: català, castellà, anglès parlats, llegits i escrits, principalment per a temes científics i tècnics 
 • Ofimàtica de gestió i eines de comunicació electrònica a nivell usuari: Office, internet, PowerPoint, Excel

 

Les persones interessades han d’enviar CV a l’adreça  k2m@tsc.upc.edu

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

Oferta pública 17/09/2019

1 plaça de Tècnic de serveis territorials / Ajuntament de Barberà del Vallès

1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola / Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

1 plaça d'Enginyer tècnic / Consell Comarcal del Moianès

1 plaça de Gestor del seguiment de projectes TIC / Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya